โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การอบรมโครงการเสริมสร้างปัญญาเพื่อคนทุกวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา แสนสุข
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,17:01  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายรวิศุทธ์ จันทวี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2565,14:54  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..