โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุวัฒน์ พรมเปลว
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/3