โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
งานแนะแนว

นายเจริญ เผือกพันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพชรวรรณ บุญตา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3