โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุกัญญา ศรีสุโข
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววาสนา แสนสุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายสันติพล สำนักนิตถ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3