กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววิภาพรรณ ทุมเสน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายประดิษฐ์ เขียวฟู
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : Pradit_pat@hotmail.com

นายทัศนชัย อยู่โต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3