กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกฤษณะ กอกมลวิทย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวลลิตา บุราณรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0834624984
อีเมล์ : lalita.b@obec.go.th

นายวุฒิพันธ์ สัจจนวน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1