โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อนตรี สรายุทธ์ หนูสวัสดิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายเจริญมิตร เสนาะถ้อย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1