โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกฤษณะ กอกมลวิทย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวลลิตา บุราณรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายวุฒิพันธ์ สัจจนวน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1