โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
คณะผู้บริหาร

นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา