โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สระแก้ว (อ่าน 33) 24 ก.พ. 64
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว (อ่าน 33) 20 ก.พ. 64
การประชุมสัมมนา นิเทศติดตาม โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (อ่าน 33) 04 ก.พ. 64
คณะศึกษาดู TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนบ้านทัพหลวง (อ่าน 15) 11 ม.ค. 64