ข่าวประชาสัมพันธ์
11 พฤษภาคม 2566 นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา มอบหมายให้คณะครู โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองนักเรียนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2566,14:54   อ่าน 52 ครั้ง