ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2566,21:31   อ่าน 26 ครั้ง