โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมมนา นิเทศติดตาม โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ร่วมประชุมสัมมนา นิเทศติดตาม
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โดยมีท่าน ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 เป็นประธาน ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2564,14:41   อ่าน 32 ครั้ง