โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะศึกษาดู TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนบ้านทัพหลวง (อ่าน 3) 11 ม.ค. 64