โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
431 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037-447-058
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :